PALVELUT

 

Maanrakennus

 • Rakennusten pohjatyöt
 • Alueiden massanvaihdot
 • Viemäröinnit
 • Vesijohtotyöt
 • Salaojitukset
 • Teiden ja metsäteiden teot ja kunnostukset
 • Sähkö- ja tele maakaapelointityöt

Kuljetuspalvelut

 • Vaihtolavakuljetukset
 • Maa-ainestoimitukset (sorat, murskeet yms.)

Traktoripalvelut

 • Maansiirtotyöt
 • Lumen auraukset
 • Kivien poraukset